DOM TANDARTSEN

Tandheelkundige behandelingen in Amsterdam-Zuid

Maak een afspraak

Bij Dom Tandartsen bent u van harte welkom voor de periodieke controle, waarbij we uw algemene mondgezondheid met u doornemen. Wij proberen altijd een afspraak te maken bij uw vaste behandelaar. Wij helpen u graag met al uw algemene en complexe tandheelkundige vragen, wensen en klachten.

Dom tandartsen behandelkamer

DE PERIODIEKE CONTROLE & KLEINE BEHANDELINGEN

Om extra aandacht te besteden aan uw mondverzorging zijn uitgebreide preventiebehandelingen door de mondhygiënist of preventie-assistent mogelijk.

Halfjaarlijkse controle

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om uw mondhygiëne te verbeteren. U kunt hierbij denken aan eenvoudige ingrepen, zoals tandsteen verwijderen of een reiniging.

Als er problemen zijn met uw gebit, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt hij u over:

  • De te verwachten resultaten
  • De risico’s van een behandeling
  • Het aantal behandelingen
  • De te verwachten kosten
  • De duur van de behandelingen

Wij proberen na de controle direct met u een nieuwe periodieke controle in te plannen. U hoeft er dan niet steeds aan te denken om een controle te plannen: handig om uw mond in optimale conditie te houden.

Kleine ingreep:

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan een eenvoudige gebitsreiniging of het maken van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u eerst over de kosten.
Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 14 werkdagen.

TARIEVEN

De tarieven binnen de tandheelkunde zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Wij hanteren deze tarieven. Voor meer informatie, raadpleeg www.allesoverhetgebit.nl.

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan worden de behandelingen bij Dom Tandartsen geheel of gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

ALLES OVER HET GEBIT

Tandartsen uit heel Nederland hebben informatie over alle tandartsbehandelingen op één handige plek voor u verzameld. Dit online naslagwerk is te vinden op www.tandarts.nl.

Spreekt u iemand liever persoonlijk of wilt u bellen voor een afspraak? Bel ons dan voor informatie of advies: 020 – 613 10 20.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze tandheelkundige behandelingen?

Maak een afspraak